Team Twilling

OM OS

HVAD ER TEAM TVILLING?

Siden 2014

Team Tvilling blev stiftet i 2014 og har til formål at udbrede sundhed og motion, samt forbedre/forstærke sanserne hos personer med handicap.

Vi er på nuværende tidspunkt hele 9 afdelinger på landsplan med over 450 løbere og handiatleter.

Vi er løbende i gang med at udvide konceptet til resten af Danmark, Norge, Dubai og Nordtyskland, så endnu flere mennesker kan få glæde af vores fælleskab.

Team Tvilling er et inklusionssportsprojekt, der sammensætter almindelige motionister med folk, der ikke selv kan løbe. Vores formål er at udbrede sundhed og motion, samt forbedre/forstærke sanserne hos personer med handicap.

Vi arbejder hele tiden for at forbedre livskvaliteten for både personer med og uden handikap ved at blande handikapidræt med almindelig idræt.
Det fælleskab, der opstår mellem vores handiatleter og frivillige, er helt unikt og har mange positivt afledte effekter.

  • Større livsglæde, at have noget at se frem til og mulighed for at sætte sig nogle mål.

  • Øget livskvalitet, at være en del af noget større, mærke fællesskabet og den friske luft.

  • Identitetsskabelse, mulighed for at komme ud af ”identiteten handicappet”, og blive set på som en ganske almindelig person/løber.

  • Berøringsangten, Sport er en god mulighed for at rykke fokus fra det ukendte til det kendte. Derfor oplever vi at ”frygten” for at sige eller gøre noget forkert, forsvinder når man blot er 2 venner der skal fra A til B.

HISTORIEN BAG TEAM TVILLING

Team Tvilling blev stiftet af tvillingerne Steen og Peder Mondrup, der gennemførte en ironman i 2014, som de første tvillinger i verden.

Peder er spastisk lammet og har siddet i kørestol hele sit liv. Steen er en ivrig sportsudøver og har fuld førlighed.

Da de gennemførte deres første ironman, gik det hurtigt op for dem begge, hvilken positiv indvirkning træningen og løbet havde for Peder. Han kunne dyrke sport på lige fod med andre, og konkurrencen fik ham til at glemme sit handicap.

Livskvaliteten og sammenholdet mellem tvillingerne blev stærkere. Og det skulle vise sig at blive startskuddet til Team Tvilling, der blev stiftet 1 måned efter deres ironman.

Projektet har været i kraftig vækst og udvikling siden 2014. Interessen har været stor, nye afdelinger er blevet opstartet over hele Danmark, og Steen og Peder er efterspurgte foredragsholdere.

I dag er Team Tvilling blevet til 9 afdelinger i Danmark, og der bliver arbejdet på at udvide konceptet til endnu flere byer i Danmark og udlandet.

Team Tvilling har også været med til at igangsatte en forundersøgelse og et stort igangværende tre-årigt forskningsprojekt “Når Bevægelse Bevæger” (2020-2023), der bl.a. har til formål at undersøge effekterne af vores
koncept på både handiatleter og løbere.

Team Tvilling fortsætter arbejdet med udbrede konceptet, videreformidle de nye forskningsresultater og skabe endnu flere muligheder for personer med og uden handikap.