Team Twilling

VIDEN/EVIDENS

VORES FAGLIGE GRUNDLAG

Team Tvilling arbejder og udvikler sig med udgangspunkt i de positive tilkendegivelser og observationer, vi ser hos handiatler og frivillige løbere, samt i vores omfattende forskningsarbejde. 

I 2018 gennemførte vi bl.a. en forundersøgelse i samarbejde med Bevica Fonden, Helsefonden, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet og Handicapidrættens Videnscenter.

Formålet med forundersøgelsen var at undersøge, hvilke fysiske, psykiske, følelsesmæssige og sociale betydninger en fællesskabende bevægelsespraksis, som Team Tvilling har for personer med et udtalt handicap.

Resultaterne fra forundersøgelsen viste bl.a.,
at de deltagende handiatleter oplevede:

  • Fysisk aktivitet, der træner og udvikler deres fysiske kunnen
  • Øget produktion af endorfiner og følelsen af velvære
  • Følelsen af ikke at blive sat i bås
  • Følelsen af inklusion, at være en del af et fællesskab og en anerkendt del af samfundet
  • Identitetsskabelse i samspil med de frivillige løbere – handiatleter får følelsen af at løbe og være en ligeværdig part i løbeaktiviteten og fællesskabet
  • Følelsen af at være nyttig og nødvendig for sine medløbere, hvilket skaber øget glæde og livskvalitet

For de frivillige løbere, der blev interviewet i undersøgelsen, var resultaterne positive:

  • Oplevelsen af at være aktiv sammen med andre
  • Øget forståelse for handicapverdenen
  • Overvindelse af berøringsangst over for personer med handicap
  • Oplevelsen af en samhørighed, der skaber fælleskab, nye venskaber og glæde hos alle deltagende parter

Forundersøgelsen viste med andre ord, at deltagelsen i Team Tvilling giver handiatleter, forældre og løbere bevægelsesglæde og livsglæde gennem et nyt og berigende indhold i hverdagen.

Forundersøgelsen gav derfor også anledning til et større og mere omfattende forskningsprojekt.

Se Forsknings projektet “Når Bevægelse Bevæger”

Tryk på ikonet og download PDF filen

NÅR BEVÆGELSE BEVÆGER

“Når Bevægelse Bevæger” er et igangværende tre-årigt forskningsprojekt (2020-2023), der har til formål at undersøge, hvad det betyder fysiologisk, mentalt og socialt for mennesker, der ikke selv kan bevæge sig, at blive bevæget gennem andre.

Projektet er et samarbejde mellem Team Tvilling, Helsefonden og Bevica Fonden, og bliver koordineret fra Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Styregruppen består blandt andet af forskerne Bente Klarlund Pedersen, Morten Grønbæk og Mette Toftager, samt Hanne Jervild, direktør Helsefonden og Marianne Kofoed, direktør Bevica Fonden.

Resultaterne fra projektet bliver løbende udgivet.

Tilmeld dig vores gratis nyhedsbrev, hvis du vil læse om forskningsprojektets resultater, når de bliver udgivet.

LØBER

Hvis du er motionist, er løber en mulighed for dig.

Vores erfaringer og forskning viser, at deltagelsen i Team Tvilling kan give dig en større forståelse for handicapverdenen. Mødet mellem deltagere med forskellige forudsætninger i Team Tvilling kan skabe et naturligt rum, hvor handiatleter og løbere er ligeværdige parter.

Det giver en øget forståelse, da løberne kan få et ændret syn på handiatleterne, og handiatleterne kan få et ændret syn på sig selv. Berøringsangsten over for personer med handicap og følelsen af akavethed kan også forsvinde.

Fælleskabet i Team Tvilling gør, at du som løber vil opleve en samhørighed med handiatleter og medløbere. En oplevelse af at være en del af en fælles sag og et fælles mål: At løbe og have det sjovt sammen med andre.

Bevægelsesglæden og livsglæden kan vokse, når du løber i fælleskab med andre og danner nye relationer med både handiatleter og medløbere.

HANDIATLET

Hvis du er bevægelsesbesværet eller pårørende til en, der vil ud og mærke luften i håret, er handiatlet en mulighed for jer. Vores erfaringer og forskning viser, at handicapverdenen er afskåret fra almindelig sport.

Mange personer med handicap oplever en hverdag med meget individuel træning og meget hjemmetid. Her kan deltagelsen i Team Tvilling give handiatlen et afbræk fra hverdagen.

Handiatleten kan komme ud og få følelsen af at være aktiv og være en del af noget sammen med andre. Her kan handiatleten få fornemmelsen af at løbe og vil mærke, at livskvaliteten og livsglæden bliver forøget, fordi alle deltagere er en del af en fælles sag og et fælles mål: At løbe og have det sjovt sammen.

Handiatleten kan opleve et identitetsskifte, hvor fokus ikke er på ens handicap, men på løbet og konkurrencen. Hvor ens handicap ikke er en hindring, og hvor handiatleten føler sig set og anerkendt i fællesskabet

Deltagelsen i Team Tvilling kan derfor være med til at give handiatleten oplevelsen af aktivitet, samhørighed og selvfølelse, der kan skabe øget bevægelsesglæde og livsglæde i hverdagen.