Forside > Foreningen > Om foreningen

Om foreningen

Foreningen Team tvilling er dannet i 2014 med hovedsæde i København.

I takt med stigende efterspørgsel dannede vi hurtigt 8 andre afdelinger i landet. Hovedforeningen Team Tvilling har nu en organisationsstruktur som en paraplyform.

Så snart nye afdelinger er oppe og køre, har de mulighed for at gå fra et koncept til en egentlig forening med efter hovedforeningens vedtægter.

Formålet med Team Tvilling er at danne gode solide fællesskaber, hvor man gennem en idrætsmæssig ramme skaber inklusion for både løbere og handiathleter. Team Tvilling ønsker at udbrede konceptet til  hele landet, så de sociale og sundhedsfremmende tendenser, der hører med til projektet, rammer flest mulig.

Det vil sige, at vi ønsker at sprede glæde og livsenergi hos handicappede, møde dem i øjenhøjde og lade dem deltage i sportsaktiviteter på lige vilkår med personer uden fysiske handikap. For os handler det om at nedbryde den berøringsangst, som mange mennesker har over for handikappede.

Team Tvilling er drevet af livsglade ildsjæle, der brænder for at gøre en forskel. Vi er et team med komplementære færdigheder, der sammen genererer synergi, og som gør det muligt at maksimere sine styrker og minimere sine svagheder. Vi hjælper hinanden, så vi sammen kan skabe et miljø, der giver alle mulighed for at overskride grænser og virkeliggøre sandt potentiale.

Vores vision er at skabe solide fællesskaber på tværs af sociale grupper, der giver en sundhedsfremmende effekt.

Vi ønsker at:

  • Skabe sociale fællesskaber, der giver venskab og motivation til motion.
  • Ændre folks syn på handicappede bl.a. til diverse løb og stævner landet over.
  • Være bindeled mellem løbere og handikappede, så vi fortsat er med til at nedbryde tabu og berøringsangst.
  • Sætte det bedste fra de to verdener sammen – ENERGI OG LIVSGLÆDE.
  • Oplyse om de effekter som et socialt aktivt fællesskaber giver

Kunne du tænke dig at være medlem? – så skriv dig op via knappen til højre “bliv medlem”